Opis usługi

Domowa instalacja centralnego ogrzewania po pewnym czasie użytkowania wymaga czyszczenia. Z biegiem czasu w systemach grzewczych gromadzi się szlam, rdza i zanieczyszczenia, a są to najwięksi wrogowie instalacji. 
 
Na początku jest to stosunkowo nieszkodliwe, ale pozostawione bez kontroli może prowadzić do zatorów i korozji, które zmniejszają wydajność ogrzewania lub w ogóle uniemożliwiają jego działanie. Jeszcze bardziej niepokojące jest to, że zanieczyszczenia w przewodach rurowych mogą obciążać wewnętrzne elementy kotła, zmuszając Cię do jego wcześniejszej wymiany lub naprawy.
 
Czyszczenie systemu centralnego ogrzewania może poprawić ogólną wydajność, zaoszczędzić pieniądze i utrzymać system w doskonałym stanie na dłużej. Z biegiem czasu system centralnego ogrzewania może zostać zatkany osadami czarnego tlenku żelaza, które gromadzą się i mogą mieć bardzo negatywny wpływ na sprawność całej instalacji. W końcu większe zużycie paliwa i awarie kotła stają się nieuniknione, ponieważ system staje się coraz bardziej zablokowany.

Dla utrzymania dobrego stanu systemu grzewczego ważne jest, aby był on regularnie dokładnie czyszczony, aby zapobiec gromadzeniu się szlamu lub gruzu. Takie blokady stanowią ponad 80% problemów z centralnym ogrzewaniem – płukanie może zarówno rozwiązać problem, jak i zapobiec jego ponownemu wystąpieniu w przyszłości.

Problemy z instalacją

Jak sprawdzić, czy występuje u Ciebie problem z instalacją? Czy masz któryś z poniższych problemów? 
 
▶️ Czy system wolno się nagrzewa?
▶️ Czy niektóre grzejniki są całkowicie lub częściowo zimne?
▶️ Czy grzejniki wymagają częstego odpowietrzania?
▶️ Czy woda w chłodnicy jest brudna lub odbarwiona?
▶️ Czy z kotła dochodzą dziwne odgłosy?
▶️ Czy masz powtarzające się awarie pompy?
▶️ Czy ogrzewanie podłogowe nierównomiernie grzeje? 
 
 
Te sygnały powinny dać Ci do myślenia. Warto rozważyć przepłukanie systemu grzewczego. 
Nasza nowa usługa, jaką wprowadziliśmy, została dopasowana do takich właśnie problemów. 
 

Czyszczenie instalacji

Nowo zainstalowane kotły, grzejniki i rury są nierdzewne. Jednak z upływem miesięcy i lat woda wchodzi w reakcję z ich powierzchniami wewnętrznymi i zaczyna je korodować. W końcu małe cząsteczki rdzy odrywają się od głównego korpusu metalowego i osadzają się w podobnej do błota substancji, pieszczotliwie nazywanej przez przemysłowców „szlamem”.

Czyszczenie systemu centralnego ogrzewania to proces, który można przeprowadzić zwykle w ciągu jednego dnia w normalnej nieruchomości mieszkalnej – w przypadku większych budynków może to potrwać nieco dłużej. Jednostka do płukania pod ciśnieniem przetłacza silne środki czyszczące przez cały system centralnego ogrzewania, aby rozluźnić osady i szlam. Chemikalia, których używamy do czyszczenia zawierają również specjalne inhibitory rdzy, które spowalniają późniejsze odkładanie się szlamu. Osad jest następnie skutecznie „zatrzymywany” w naszym spłukiwaniu strumieniowym i usuwany. Osiąga się to poprzez przepuszczanie wody przez system grzewczy z dużą prędkością, ale przy niskim ciśnieniu, tak aby nie doszło do uszkodzenia systemu grzewczego.Pod koniec procesu będziesz miał znacznie czystszy system centralnego ogrzewania, który może przywrócić do 25% lepszą wydajność i sprawność systemu, co z kolei wydłuży żywotność kotła i obniży rachunki za ogrzewanie.
 
 
Proponujemy Ci płukanie instalacji grzewczych przy użyciu pompy Fernox Powerflow Flushing Machine MKIII, która usuwa wszelkie zanieczyszczenia z systemu i chroni wszystkie komponenty przed nadmiernym zużyciem.
 
Zobacz, jakie będziesz miał z tego korzyści:
✅ usunięcie kamienia kotłowego, szlamu, osadów oraz rdzy
✅ ochrona przed ich ponownym powstawaniem (inhibitor korozji)
✅ poprawa sprawności instalacji
✅ zwiększona wydajność systemu centralnego ogrzewania
✅ wydłużona żywotność kotła i pompy
✅ niższe koszty ogrzewania
✅ zwiększona sprawność grzejników
✅ zwiększona sprawność ogrzewania podłogowego
 

Odpowietrzanie

Szumy, stuki i bulgotanie to tylko niektóre objawy zapowietrzonej instalacji grzewczej. Odpowietrzanie układu może być skuteczną odpowiedzią na problem z grzejnikami i ogrzewaniem.

Skutkiem zapowietrzonego układu jest brak równomiernego rozkładu ciepła na grzejniku i słabsze ogrzewanie domu. Stąd też jeżeli nasz grzejnik na dole jest zimny, a jego górna część jest gorąca, może to świadczyć o tym, że musimy odpowietrzyć instalację grzewczą, aby otrzymywać odpowiednią ilość ciepła.

 

Kryzowanie grzejników

Jedną z czynności, którą wykonujemy przy czyszczeniu instalacji centralnego ogrzewania jest regulacja przepływu wody w grzejnikach, czyli tzw. kryzowanie. Regulacja kryzy w zaworze termostatycznym wynika ze zjawiska, że woda zwykle płynie tam, gdzie napotyka najmniejszy opór, a następnie powraca do kotła. Skutkiem nieprawidłowego przepływu wody w instalacji, czyli inaczej braku zrównoważenia hydraulicznego będzie niedogrzanie lub przegrzanie pomieszczeń. Aby temu zapobiec wykonuje się regulację zaworu termostatycznego, tzw. kryzowanie grzejnika. Polega ono na ujednoliceniu przepływu wody w grzejnikach, które są w różnym stopniu oddalone od źródła ciepła. 

Skontaktuj się z nami

Nasi specjaliści doradzą Ci odpowiednie rozwiązanie w pełni dopasowane do Twoich potrzeb. 

889445882

biuro@technovum.pl